• (0370) 415 36 34
  • Merkez, Karabük

Haber Detayı

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU


genel kurul toplanti duyurusu

GENEL KURULA DAVET

Federasyonumuz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 11:00'da Karabük Necmettin Şeyhoğlu Stadı Basın Toplantı odasında yapılacaktır. 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Haziran 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 Toplantıya katılmanız hususunda bilgilerinize rica ederim.

                           

İhsan Çevik 

Genel Başkan

                                                                                                                                     

GÜNDEM


1.Açılış ve yoklama

2.Divan Teşekkülü

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması

4.7405 Sayılı ‘Spor Kulüpleri Kanunu’ gereği Tüzük ve İsim Değişikliği Yapılması ve İbrazı

5.Yönetim ve Faaliyet Raporlarının okunması

6.Denetleme Kurul Raporlarının Okunması

7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrası

8.Seçmlerin Yapılması

9.Dilek ve Temenniler

10.Kapanış